Do not close. Please wait...
บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

39/39, 39/40 หมู่ 4 ถนนสายบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

บริษัท ซีเอส อินเตอร์ เม็ททอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

39/41 หมู่ 4 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด (สาขา1)

303/36 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

CONTACT US

กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tax ID 0205531003011
39/39, 39/40 หมู่ 4 ถนนสายบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel 038-215-789 อัตโนมัติ 7 คู่สาย
Fax 038-215-775 ถึง 6
Email : sale@sricharoen.com
บริษัท ซีเอส อินเตอร์ เม็ททอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tax ID 0205548007635
39/41 หมู่ 4 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel 038-215-789 อัตโนมัติ 7 คู่สาย
Fax 038-215-775 ถึง 6
Email : sale@sricharoen.com
บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด (สาขา3)
Tax ID 0205531003011
303/36 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
Tel 038-111-751 
Fax 038-111-752
Email : bowin@sricharoen.com

Powered by MakeWebEasy.com