Do not close. Please wait...
บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

39/39, 39/40 หมู่ 4 ถนนสายบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

บริษัท ซีเอส อินเตอร์ เม็ททอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

39/41 หมู่ 4 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด (สาขา1)

303/36 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

CONTACT US

Please fill in your result.
บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tax ID 0205531003011
39/39, 39/40 หมู่ 4 ถนนสายบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
Tel 038-215-789 อัตโนมัติ 7 คู่สาย (กรณีโทรไม่ติด โทร.038-215-770 ถึง 4)
086-302-1582 , 086-387-9924 , 081-354-9315 , 081-354-9316
086-302-1594 , 085-177-1777 , 081-400-1766
Fax 038-215-775 ถึง 6
Email : sale@sricharoen.com
MAP : >> Click <<
บริษัท ซีเอส อินเตอร์ เม็ททอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tax ID 0205548007635
39/41 หมู่ 4 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel 038-215-789 อัตโนมัติ 7 คู่สาย
Fax 038-215-775 ถึง 6
Email : sale@sricharoen.com
บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด (สาขา3)
Tax ID 0205531003011
303/36 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
Tel 038-111-751 
Fax 038-111-752
Email : bowin@sricharoen.com
MAP : >> Click <<

Powered by MakeWebEasy.com