ตะแกรงรูเหล็ก

Share

Your like button code

Categories : เหล็ก

Share

Product Description

ตะแกรงรูเหล็ก

ความหนา 0.7mmขนาดรู = 1mm , 1.2mm , 1.5mm , 2.0mm , 1/8"-1"
ความหนา 1.0mmขนาดรู = 1mm , 1.2mm , 1.5mm , 2.0mm , 1/8"-1" 
ความหนา 1.2mmขนาดรู = 1.2mm , 2.0mm , 1/8"-1" 
ความหนา 1.5mmขนาดรู = 1.5mm , 2.0mm , 3.0 , 4.0mm-1"  
ความหนา 2.0mmขนาดรู = 2.0mm , 3.0 , 4.0mm-1"   
ความหนา 3.0mmขนาดรู = 2.0mm , 3.0 , 4.0mm-1"    

ขอใบเสนอราคา Request Quotation >>> Click <<<

Recently Viewed
No recently viewed.
Powered by MakeWebEasy.com